Nyheder
Hjem > Nyheder > Indhold
Forholdet mellem brugen af blødgørere i stive PVC-pellets og isoleringsegenskaber og kold modstand
- Sep 09, 2018 -

Ren PVC harpiks har gode elektriske egenskaber. Volumenresistiviteten af stive PVC-produkter er meget stor, men den vil gradvist falde ved inkorporering af PVC-kolloidal blødgører. Isoleringen af PVC-plast afspejles af parametre som resistivitet, dielektrisk konstant, effektfaktor og spændingsstyrke. Blandt dem anvendes volumenmodstand. Generelt varierer volumenmodstanden meget med typen af blødgøringsmiddel. Efterhånden som mængden af blødgører af PVC-kolloid øges, falder isolationen gradvist.

Koldmodstand er omvendt proportional med elektrisk ydelse og har generelt dårlig koldt modstand og gode elektriske egenskaber. Dette skyldes, at den mindre polære blødgøringsmiddel muliggør større frihed i dipolerne på polymerkæden og derved øger den elektriske ledningsevne og elektrisk isolering. På den anden side har den PVC-kolloide plasticisator med dårlig plastificeringseffektivitet i den intramolekylære gren bedre elektriske egenskaber. DOA vil reducere volumenresistensen af plast. Chloreret paraffin er en typisk repræsentant for isolerende PVC-kolloidal blødgører.

Renheden af PVC-gummiplastemidlet er nært beslægtet med plastforbindelsens elektriske egenskaber, fordi det ladede ioniske stof let bevæger sig i plastforbindelsen, og når blødgøringsmidlet indeholder ioniske urenheder, er den elektriske isolationsegenskab bemærkelsesværdigt sænket.